„Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté byli lidé vzácných a krásných vlastností. A já chci být takovým aristokratem, ne ovšem z nějakého zděděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale který bych si zasloužil vším, co dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život a snažím se jím žít, abych se stal pravým šlechticem. Ne titulem, ale svými činy, celým svým životem."

Láďa Vilemín v knize Jaroslava Foglara „Přístav volá"

 


Je pro vás Modrý život příliš velký závazek?

Co zkusit pro začátek Modrý týden?

 

Ranní cvičení
Nezapomeň se ráno protáhnout. Malá rozcvička je důležitá pro začátek každého dne. Protáhni si ruce, tělo i nohy a přidej pár dřepů. Rozcvička není trénink a tak se nepřepínej.
Čištění zubů
Ráno si čistíme zuby pro krásu a večer pro zdraví. Dvakrát denně je minimum, jednou to nestačí. Ti chytří ale ví, že zuby si máme čistit po každém jídle.
Mytí studenou vodou
Otužování je půl zdraví. Nemusí z tebe být otužilec, ale své tělo můžeš utužit opláchnutím obličeje studenou vodou a přidej i krk. Ti odvážnější se mohou opláchnout do půl těla, tedy od hlavy až k pasu.
Slušná mluva
Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či dokonce neslušné slovo.
Čestné jednání
Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný či osobní.
Dobrý skutek
Každý den vykonáš aspoň jeden, byť třeba nepatrný, dobrý skutek.
Radostný prožitek
Zavzpomínej, cos dělal od dnešního rána do večera. Vzpomeň si na něco krásného nebo příjemného. Malá chvilka, která ti udělala radost. Nauč se radovat se z maličkostí.